Velkommen til Brancheklubbens af 1903`s hjemmeside

Event 2 2018

Så er datoen fundet til Event 2.

Det bliver Lørdag den 20-01- 2018

Det bliver en tur med guide på Rosenborg med efterfølgende spisning.

Egenbetaling 100,- kr. pr. person

Nærmere følger.

Tilmelding til Brancheklubben på mail.

mailto:brancheklubben1903@hotmail.com

Beløbet indbetales på klubbens konto

Nordea reg.nr. 2283 kto.nr. 7554654120

Med anførsel af tydelig afsender samt tlf. nr.

der er maks.  25 pladser så først til mølle.

 

 

Generalforsamling 2018

Ishøj d. 13-10-2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brancheklubben af 1903

Og Christian Nielsens mindefond.

Torsdag d. 15. marts 2018 kl.17.00

Afholdes i kælderen i FOA 1

Vilhelm Thomsens alle 9

2500 Valby.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Bestyrelsens beretning ved formanden

4.      Regnskab ved kassereren.

5.      Indkomne forslag.(se note 1)

6.      Valg.

a.      Formand for 2 år.

b.      Bestyrelsesmedlem for 2 år

c.       Bestyrelsesmedlem for 2 år

d.      Best. suppleant for 1 år

e.      Bilags kontrollør suppleant for 1 år

7.      Formanden afrunder.

Note 1 : forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 7 dg, før  generalforsamlingens afholdes. brancheklubben1903@hotmail.com

Generalforsamlingen i Christians Nielsens Mindefond.

Dagsorden:

1.      Regnskab.

2.      Fastsættelse af bidragsydelsens størrelse.

Hvis man ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest d. 8 marts 2018

til brancheklubben1903@hotmail.com

Eller på sms til Formanden  på telefon 21678984.

Følg med på Brancheklubben hjemmeside.

 

 

 

P.S. En opfordring til alle kollegaer, husk at give /opdatere jeres telefonnummer og mail adr. til FOA 1. Det kan gøres på FOA 1`s hjemmeside hvor man kan logge ind med sit nem-id.

Vi er en
faglig klub for de tekniske servicemedarbejdere/Ledere.

Klubben er obligatorisk for tekniske servicemedarbejdere i det gamle FKKA område.