Velkommen til Brancheklubbens af 1903`s hjemmeside

Vi er en
faglig klub for de tekniske servicemedarbejdere/Ledere.

Klubben er obligatorisk for tekniske servicemedarbejdere i det gamle FKKA område.

 

P.S. En opfordring til alle kollegaer, husk at give /opdatere jeres telefonnummer og mail adr. til FOA 1. Det kan gøres på FOA 1`s hjemmeside hvor man kan logge ind med sit nem-id.

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Brancheklubben af 1903

Og Chr. Nielsens mindefond.

Med efterfølgende spisning

Torsdag d.6. april 2017 kl. 1700.

Kælderen i FOA 1s bygning,

Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Bestyrelsesberetning ved formanden.

 4. Regnskab ved kasseren.

 5. Indkommende forslag. (se note 1)

 6. Valg.

 1. kassere for 2 år. Per Lydersen, modtager valg.

 2. Best. Medlem for 2 år. Mik Hilsbo, modtager genvalg.

 3. Best. Suppleant for 1 år. Flemming Bertelsen, modtager genvalg.

 4. Bilags kontrollør suppleant for 1 år.  Vakant                        

 1.                                                   Formanden afrunder.

Note 1: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 28. marts 2017. Ny privat mail: hwj@isby.dk

Generalforsamling i Christian Nielsens mindefond.

Dagsorden:

1. Regnskab.

2. Fastsættelse af bidragsydelsens størrelse.

Hvis man ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingerne er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest onsdag det 28 marts.  2017.

Til: brancheklubben1903@hotmail.com

PBV

Henrik

Formand

Bestyrelsens årsberetning

Ishøj 3-1-2017

 

Bestyrelsens årsberetning.

I forlængelse af forandringerne i strukturen for de tekniske servicemedarbejdere i kommunerne er FOA nu også begyndt at oprette en faggruppe for de tekniske servicemedarbejdere som er ansat i de kommuner med fælles ejendomsdrift (herefter: FED). Strukturdebatten vil fortsætte til faggruppelandsmødet til næste år, vi vil prøve at blive repræsenteret.

Det er aftalt i FOA1 at de tekniske servicemedarbejdere der er uden faggruppeklub vil få tilskud fra FOA1.

Event 2 i januar var en succes. Der deltog 25 medlemmer med fruer og turen gik til Planetariet  med efterfølgende spisning på restaurant Klubben.

Vi deltog også i Midtvejskonferencen på LO skolen i Helsingør.

Event 1 i juni måned startede son vanlig på Valby station, dog lidt tidligere end vi plejer af hensyn til transporttiden. Der var morgenmad på Skipperkroen i Køge, herefter gik turen til Koldkrigs musset på Stevns. Vi havde en fantastisk guide til at vise rundt, hun havde været ansat i den gamle ”førerbunker” i Vedbæk og kunne en masse historier fra den kolde krig. Frokosten blev indtaget på Højerup Kro, god fin mad, dog lidt trange lokaler. Her efter gik turen tilbage til Valby Station, hvor vi sluttede dagen.

Det årlige repræsentantskabsseminar deltog vi også i, det er nu flyttet til Holbæk, da vi har solgt Røsnæs.

Vi fortsætter vores arbejde med Regions møder, og har stadig 2 pladser i repræsentantskabet.

FOAs ordinære kongres i november var i Århus, Brancheklubben deltog med 2 delegerede.

Medlemstallet i vores faggruppe er stabilt, men medlemmerne bliver nok fordelt anderledes i den nye struktur.

I enden af dette år får vi dog lidt glæde af OK 15 ca. 3-500 kr. til hver, ikke meget, men lidt har også ret.

Lidt om fremtiden, Event 2 vil løbe af stablen i januar 2017, så vi håber på stor deltagelse.

Til sidst takker vi for året der gik og ønsker alle held og lykke fremover.

På bestyrelsens vegne.

Henrik W. Jensen

Formand Brancheklubben af 1903

Billeder fra Events vil blive vist på Hjemmesiden: www.Brancheklubbenaf1903.dk